Řešitelský tým

Univerzitní centrum pro studium vzácných geneticky podmíněných onemocnění v rámci jednotlivých projektů sdružuje odborníky z různých odvětví. Jedná se o začínající vědce i zkušené experimentátory s bohatou zkušeností a silnou publikační aktivitou. Řešitelské týmy jsou stejně jako projekty členěny na 4 základní skupiny: