Semináře v rámci projektu UNCE 204011/2013

„Centrum pro studium vzácných geneticky podmíněných onemocnění“
(1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Posluchárna Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK v Praze, budova E2, 2. patro, Ke Karlovu 2, Praha 2, 15:30 hod

Velká seminární místnost Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK v Praze, budova E3, 3. patro, Ke Karlovu 2, Praha 2, 15:30 hod

 • 10. dubna 2013, Posluchárna
  RNDr. Robert Dobrovolný, PhD

  Využití indukovaných pluripotentních buněk při studiu dědičných metabolických poruch

 • 19. června 2013, Posluchárna
  Ing. Markéta Tesařová, PhD

  Diagnostika mitochondriálních onemocnění pomocí sekvenování nové generace

 • 11. září 2013, Posluchárna
  Mgr. Veronika Barešová, PhD

  Mutace lokalizované v repetetivní oblasti Mucinu-1 způsobují medulární cystické onemocnění ledvin typu 1

 • 16. října 2013, Posluchárna
  Ing. Kateřina Hodaňová, PhD

  Sekvenování exomu a jeho využití ve studiu vzácných onemocnění

 • 20. listopadu 2013, Posluchárna
  MUDr. Martin Hřebíček, PhD

  Rychlá izolace lysozomálních membrán z buněčných linií HEK293 a HeLa

 • 11. prosince 2013, Velká zasedací místnost děkanátu, vchod z ulice Na Bojišti 3
  Výroční konference UNCE 204011/2013

  Prezentace vybraných důležitých výsledků dosažených v roce 2013

 • 15. 10. 2013,

  Molekulární podstata transportu kyseliny močové a dny

  Minisympozium

Semináře v rámci projektu UNCE 204011/2012

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Velká posluchárna Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK v Praze, budova E2, 2. patro, Ke Karlovu 2, Praha 2, 15:30 hod

Velká seminární místnost Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK v Praze, budova E3, 3. patro, Ke Karlovu 2, Praha 2, 15:30 hod

 • 18. dubna 2012, Velká posluchárna
  Ing. Zdeněk Kejík, PhD

  Chemické chaperony

  Prezentace
 • 16. května 2012, Velká posluchárna
  Ing. Tomáš Bříza, PhD

  Pentamethiniové sole - nové typy fluorescenčních mitochondriálních prób

  Prezentace
 • 13. června 2012, Velká posluchárna
  Mgr. Daniela Záhoráková, PhD

  Rettov syndrom: molekulárne aspekty

  Prezentace
 • 6. listopadu 2012, Velká seminární místnost
  RNDr. Lukáš Stibůrek, PhD

  Mitochondriální proteázy

  Prezentace
 • 20. listopadu 2012, Velká posluchárna
  RNDr. Marie Kalbáčová, PhD:

  Uhlíkové nanomateriály v buněčné biologii

  Prezentace
 • 13. prosince 2012, Zasedací místnost děkanátu 1LF UK
  Výroční konference UNCE 204011/2012

  Prezentace vybraných důležitých výsledků dosažených v roce 2012

  Prezentace Hůlková